אודות דפדפן TOR

למדו מה דפדפן Tor יכול לעשות כדי להגן על פרטיותכם ועל אלמוניותכם

הורדה

כיצד להוריד את דפדפן Tor

התקנה

התקנת דפדפן Tor

להריץ את דפדפן tor לראשונה

למד כיצד להשתמש בדפדפן Tor בפעם הראשונה.

ANTI-FINGERPRINTING

How Tor Browser mitigates browser fingerprinting

עקיפה

מה לעשות אם רשת Tor חסומה

גשרים

מרבית התעבורות Pluggable, כגון obfs4, נשענות על השימוש בממסרי "bridge"

ניהול זהויות

Tor למד כיצד לשלוט במידע מזהה אישית בדפדפן

שרותי ONION

שרותים שנגישים רק ע"י שימוש ב Tor

חיבורים מאובטחים

למד כיצד להגן על נתוניך ע"י שימוש בדפדפן Tor וב HTTPS

הגדרות אבטחה

קינפוג דפדפן Tor לשימושיות מאובטחת

פתרון תקלות

What to do if Tor Browser is not working

עדכון

כיצד לעדכן את דפדפן Tor

תוספים ו־JAVASCRIPT

כיצד דפדפן Tor מטפל בתוספים וב JavaScript

הסרת התקנה

איך להסיר את דפדפן Tor מהמערכת שלך

MOBILE TOR

לימדו על Tor עבור מכשירים ניידים.

סוגיות ידועות

סוגיות ידועות

ניוד שך דפדפן TOR

כיצד להתקין את דפדפן Tor על מדיה הניתנת להסרה

SUPPORT

How to get help, report a bug or give feedback