เกี่ยวกับเบราว์เซอร์ TOR

เรียนรู้เกี่ยวกับ Tor Browser ทำอะไรได้บ้าง เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว และความเป็นนิรนามของคุณ

กำลังดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด Tor Browser ได้อย่างไร

การติดตั้ง

กำลังติดตั้ง Tor Browser

กำลังใช้บราว์เซอร์ TOR เป็นครั้งแรก

เรียนรู้การใช้งานครั้งแรกผ่าน Tor Browser อย่างไร

ANTI-FINGERPRINTING

How Tor Browser mitigates browser fingerprinting

การหลบเลี่ยง

จะทำอย่างไรหากเครือข่าย Tor ถูกบล็อก

บริดจ์

ตัวส่งพรางข้อมูลส่วนใหญ่ เช่น obfs4 พึ่งพาการใช้งานรีเลย์ "บริดจ์"

จัดการตัวตน

เรียนรู้วิธีควบคุมข้อมูลระบุส่วนตัวใน Tor Browser

บริการ Onion

บริการที่สามารถเข้าถึงโดยการใช้ Tor

การเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย

เรียนรู้วิธีปกป้องข้อมูลของคุณโดยใช้ Tor Browser และ HTTPS

การตั้งค่าความปลอดภัย

การกำหนดค่า Tor Browser เพื่อความปลอดภัยและความสามารถในการใช้งาน

การแก้ไขปัญหา

What to do if Tor Browser is not working

การอัปเดท

อัปเดท Tor Browser อย่างไร

โปรแกรมเสริม ส่วนขยาย และ JAVASCRIPT

Tor Browser จัดการส่วนเสริม โปรแกรมเสริม และ JavaScript อย่างไร

ยกเลิกการติดตั้ง

วิธีการลบ Tor เบราว์เซอร์ออกจากระบบของคุณ

TOR บนมือถือ

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Tor บนโทรศัพท์มือถือ

ประเด็นที่ทราบ

ปัญหาที่ทราบ

ทำให้ TOR BROWSER พกพาหรือเคลื่อนย้ายได้

วิธีติดตั้ง Tor Browser ไปที่อุปกรณ์แบบพกพาได้

การสนับสนุน

วิธีขอความช่วยเหลือ รายงานข้อบกพร่อง หรือให้ความเห็น